Sloopwerkzaamheden

Sloopwerkzaamheden

Voor de ontwikkelingen aan de zuidzijde van het station moet een aantal panden en gebouwen verdwijnen. Dit is nodig omdat meer ruimte te creëren en om het gebied goed toegankelijk te maken. Het gaat om een aantal panden aan de zuidzijde van het station dat in 2018 wordt gesloopt. Later, waarschijnlijk niet eerder dan 2023, volgen nog 23 huizen en een bedrijfspand aan de Parkweg.

PostNL-locatie

De gemeente Groningen heeft in juni 2016 namens Groningen Spoorzone de PostNL-locatie gekocht, aan de Achterweg 1. Op de plek van het PostNL-gebouw komt in de toekomst de busonderdoorgang weer boven de grond. Bovenop de busonderdoorgang komt een soort deksel waar een parkachtig gebied wordt ingericht.

In juni 2018 startte de sloop van het PostNL-gebouw, de sloop werd in het voorjaar van 2019 afgerond.

De Silo

De Silo aan de Achterweg 47 is al eigendom van de gemeente Groningen. Het pand werd gebruikt als locatie voor feesten en evenementen. Op 5 april 2018 startte de aannemer met het slopen van dit pand. De sloop is inmiddels afgerond.

De Glasfabriek

De Glasfabriek aan de Spaarnestraat 5 kwam in het voorjaar van 2018 in het bezit van de gemeente Groningen. Wanneer het pand gesloopt wordt is nog onduidelijk. De sloop duurt circa 8 weken, afhankelijk van wat de aannemer aantreft.

Postharmoniegebouw

Het Postharmoniegebouw aan de Spaarnestraat 1 is aangekocht door de gemeente Groningen. De sloop van het Postharmoniegebouw startte op 4 juni 2018 en nam 12 weken in beslag.

Sloopmethode

Voor alle te slopen panden geldt dat het werkterrein wordt afgezet met bouwhekken. Daarna begint de aannemer met de asbestsanering en wordt de binnenkant van het pand gestript. Alle laagbouw wordt met een hydraulische kraan gesloopt. Hoogbouw wordt in de steigers gezet en dan volgens de ‘Japanse methode’ gesloopt. Dat gebeurt met kleinere kranen van bovenaf. De liftschacht in het PostNL-gebouw wordt gebruik als tijdelijke stortkoker. Dat levert minder stof en lawaai op. Sloopmethode

Hinderbeperking

De sloopwerkzaamheden zullen overlast met zich meebrengen. Dat proberen we tot een minimum te beperken door de volgende maatregelen te treffen.

  • De blauwe brug blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar.
  • De fietsenstallingen aan de Achterweg en de Achterweg zelf blijven bereikbaar.
  • We maken gebruik van geluiddempende machines.
  • We voeren geluidsmetingen uit en plaatsen trillingsmeters.
  • Het aanwezige bouwpersoneel wordt goed geïnformeerd over zaken als radiobeleid, toeteren, snelheid op het bouwterrein en het schoon achterlaten van het terrein.
  • Wegen en paden worden opgeruimd als dit nodig is.
  • De omgeving rond de panden die gesloopt worden, wordt nat gehouden om stof te beperken.
  • Er is een bouwschutting met een informatiebord aanwezig.
  • Vanuit het project is een omgevingsmanager aangesteld. U kunt ook meer informatie vinden op de website, via bewonersbrieven en wij zijn 24 uur per dag telefonisch aanspreekbaar.

Sloop Parkweg

Om het gebied ten zuiden van het station en de tweede volwaardige entree aan de achterkant van het station bereikbaar te maken, is een goede toegangsweg nodig. Deze krijgt een plek in het verlengde van de Rijnstraat in de Rivierenbuurt. Daarvoor moeten 23 woningen en een bedrijfsruimte aan de Parkweg verdwijnen.

De gemeente is met de woningeigenaren in gesprek over de aankoop van de panden. De huizen worden pas gesloopt als de werkzaamheden op en rond het station klaar zijn. Naar verwachting is dat niet eerder dan 2023.