Bibliotheek › Groningen Spoorzone

Bibliotheek

Hieronder vindt u de belangrijkste documenten met betrekking tot het project Groningen Spoorzone.

Inloopbijeenkomst woensdag 4 april 2018

Raadsbesluit Gebiedsontwikkeling zuidzijde

Reactierapport voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation

Mooi Extra, Fiets en Blauwe Brug (februari 2016)

Provinciaal Inpassingsplan Opstelterrein 'De Vork' Essen-Haren

Reactierapport mogelijkheden PostNL-locatie

Plannen Hoofdstation en omgeving: stand van zaken en vervolg

Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation

Omgevingsvergunning Opstelterrein 'De Vork'

Bestemmingsplan Station Groningen Europapark

Bekendmaking Groningen Spoorzone 23 januari

Reactierapport

Ontwerpverantwoording Groningen Spoorzone

Verkenning bustunnel en fietstunnel

Achtergronddocumenten

Kapvergunning zuidzijde stationsgebied