Over Spoorzone

Over Spoorzone

Om tegemoet te komen aan de wensen van treinreizigers en om de uitbreiding van treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken, zijn forse ingrepen nodig aan station Groningen en de sporen. Voor deze opgave hebben de gemeente Groningen, de provincie Groningen, ProRail, NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de handen ineen geslagen. Dit plan heeft Groningen Spoorzone

Het project Groningen Spoorzone bestaat onder meer uit forse aanpassingen aan sporen en perrons en het aanleggen van een voetgangerstunnel op het station. Op de plek van het PostNL-gebouw komt een busonderdoorgang onder de sporen door. Er komt een fietstunnel tussen het Stadsbalkon en een nieuwe ondergrondse fietsenstaling aan de zuidzijde van het station. Tussen station Groningen en station Groningen Europapark komt een vierde spoor en het opstelterrein aan de achterkant van het station verhuist naar de Vork in Haren. Op de plek van het opstelterrein komt een nieuw stukje stad met ruimte voor wonen, werken en verblijven.

Deelprojecten

Globale planning van het project

In juni 2018 is aannemer Dusseldorp gestart met de sloop van een aantal gebouwen aan de achterkant van het station. Vanaf 2019 werkt ProRail aan het nieuwe opstelterrein in Haren, een extra perron bij station Groningen Europapark en een vierde spoor tussen station Groningen en station Groningen Europapark. In 2020 starten de werkzaamheden op station Groningen. In 2023 is het station naar verwachting klaar voor gebruik. Nadat het station is opgeleverd, gaat de gemeente Groningen bezig met de gebiedsontwikkeling aan de achterkant van het station.

Samenwerkende partijen

Binnen Groningen Spoorzone werken verschillende partijen samen. Groningen Spoorzone is onderdeel van Spoorplan Noord=Nederland.