Privacy › Groningen Spoorzone

Privacy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Groningen Spoorzone de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacystatement staat alles over de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Dit statement kan worden aangepast naar aanleiding van organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u ons bereiken via spoorzone@groningenbereikbaar.nl. Wij reageren binnen vier werkdagen op uw bericht en zullen uw vraag zo nodig doorzetten.

Cookies

Groningen Spoorzone registreert gegevens over het gebruik van onze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Groningen Spoorzone de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

Naam cookie

Gebruik

Levensduur

KirraSID

Functionele gebruikersinstellingen & CSRF-bescherming

Tot browser sluit

_ga

Geanonimiseerde statistieken

2 jaar

_gat

Geanonimiseerde statistieken

24 uur

_gid

Geanonimiseerde statistieken

24 uur

 

De persoonsgegevens worden gebruikt door de partijen aangesloten bij Groningen Spoorzone. Dat zijn de gemeente Groningen, de Provincie Groningen, ProRail en NS. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op groningenspoorzone.nl

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulier waarin wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons content management systeem Kirra CMS en gemaild naar de medewerkers die de gegevens moeten verwerken. Het gaat om medewerkers van het project Groningen Spoorzone, de gemeente Groningen, de Provincie Groningen, ProRail en NS. Er is slechts een beperkt aantal medewerkers dat de formulierinzendingen kan inzien.

De gegevens worden gebruikt voor opvolging van een contactverzoek en om persoonlijk contact te leggen naar aanleiding van de reactie. Naast de gegevens die u zelf invult, wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan de vragen.

Opslag van gegevens

 

Formulieren
Gegevens die worden verstuurd via formulieren op pagina’s binnen www.groningenspoorzone.nl worden opgeslagen in ons content management systeem Kirra CMS. Dit cms staat op servers die door onze provider iWink worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. De gegevens zijn voor onze eigen doeleinden en worden niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Groningen Spoorzone heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd onder beveiligde verbinding. De opslag van deze data in handen van Google en gebeurt in de EU of VS onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

U heeft het recht

  • Op inzage van de gegevens die wij van u hebben verzameld.
  • Deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen.