Zuidzijde station Groningen

Zuidzijde station Groningen

Doordat het opstelterrein naar De Vork in Haren verhuist, ontstaat aan de zuidzijde van het station ruimte voor een nieuw stukje stad. De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor dit deel van het stationsgebied.

Verplaatsing busstation

De gemeenteraad heeft in juni 2016 besloten het huidige busstation te verplaatsen naar de zuidzijde van het station. Het busstation moet worden verplaatst omdat het huidige busstation te klein is en voor onveilige situaties zorgt. In de nieuwe situatie kruisen bussen en voetgangers elkaar niet meer en kunnen bussen stoppen langs één lang busperron.

Gebiedsontwikkeling

Door de verhuizing van het opstelterrein ontstaat aan de zuidzijde ruimte voor een nieuw stukje stad, waar mensen straks kunnen wonen, werken en verblijven.

Groene inpassing PostNL-gebouw

De gemeente Groningen heeft in juni 2016 het PostNL-gebouw gekocht. Dit gebouw is in 2018 gesloopt, omdat de busonderdoorgang precies op de plek van het PostNL-pand weer boven de grond komt. Bovenop de tunnel komt een klein parkje.

Businprikker via Emma-viaduct

Bussen moeten straks aan de achterkant van het station zijn. Aan de ene kant kunnen bussen het nieuwe busstation bereiken via de nieuwe busonderdoorgang. Aan de kant van het Emma-viaduct komt een nieuwe op- en afrit die in het midden van het Emmaviaduct wordt aangelegd. Bussen rijden niet door de Parkweg.

Ontsluiting van het nieuwe gebied

De nieuwe entree aan de zuidzijde van het station moet goed bereikbaar zijn. Daarom wordt de zuidzijde in vier richtingen ontsloten. Aan de achterkant van het station komt een tweede entree met een stationsplein.

Sloopwerkzaamheden

Om alle plannen voor de zuidzijde van het station te realiseren, moet er een aantal gebouwen verdwijnen. De sloop van deze gebouwen gebeurt niet allemaal tegelijk, maar wordt over een paar jaar verspreid.

Veelgestelde vragen

  • Wanneer starten de werkzaamheden aan de zuidzijde van het station?

    Zodra het nieuwe opstelterrein bij de Vork in Haren klaar is en in gebruik is genomen, begint ProRail met het opruimen van het huidige opstelterrein. Tijdens de werkzaamheden aan het station en de sporen maken ProRail en de aannemer gebruik van de vrijgekomen ruimte. Wanneer het nieuwe station is opgeleverd en alle werkzaamheden klaar zijn, gaat de gemeente Groningen verder met het ontwikkelen van de zuidzijde.

    De gemeente Groningen is in het voorjaar van 2018 al wel begonnen met de sloop van een aantal gebouwen aan de zuidzijde van het station.

  • Hoe komt de zuidzijde van het station er straks uit te zien?

    Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de zuidzijde er precies uit komt te zien. In 2017 heeft het bestuur van de buurtvereniging Rivierenbuurt samen met een aantal buurtbewoners en met hulp van de gemeente een aantal ambities opgesteld voor het nieuwe gebied. De uitgangspunten voor de zuidzijde van deze avond zijn te downloaden in onze bibliotheek.