Toegankelijkheid van het nieuwe gebied

Toegankelijkheid van het nieuwe gebied

Aan de zuidzijde van het station komt een tweede volwaardige entree en maakt de gemeente Groningen een nieuw stukje stad. Dat betekent ook dat dit stukje stad goed bereikbaar moet zijn vanuit alle hoeken van de stad.

Vanuit de binnenstad

Vanuit het noorden wordt het nieuwe gebied toegankelijk via de voetgangerspassage in het station. Deze passage wordt 24 uur per dag beschikbaar. De voetgangerstunnel komt vlak achter de monumentale stationshal weer boven de grond. Fietsers kunnen via de fietstunnel die parallel loopt aan de voetgangerspassage het nieuwe gebied bereiken. Deze tunnel sluit aan de voorzijde van het station aan op de rotonde onder het Stadsbalkon.

Vanuit de Rivierenbuurt, vanaf de Parkweg

Vanuit het zuiden kunnen mensen ter hoogte van de Rijnstraat het nieuwe gebied bereiken. Om te zorgen dat de tweede entree aan de zuidzijde ook als zodanig wordt gebruikt, moet deze goed ontsloten zijn. Daarvoor moeten 23 huizen en een bedrijfspand aan de Parkweg gesloopt worden. Hierover is de gemeente in gesprek met bewoners en eigenaren. De doorgang ter hoogte van de Rijnstraat wordt hoofdzakelijk gebruikt door voetgangers en fietsers.

Vanaf het westen, aan de kant van het Emmaviaduct

Aan de westkant van het stationsgebied wordt het nieuwe gebied bereikbaar via een nieuwe op- en afrit bij het Emmaviaduct. De middelste twee banen van de vierbaansweg zakken ter hoogte van het station naar beneden. Via deze weg kunnen bussen het busstation bereiken. Auto’s kunnen hiervan gebruik maken om de Rivierenbuurt te bereiken. In de toekomst komt mogelijk een parkeergarage in het gebied die enkel via deze weg is te bereiken.

Vanuit het oosten, aan de kant van de Hereweg

Via de oostkant is het gebied voor voetgangers en fietsers bereikbaar. Dit gebeurt via de Achterweg en de Rabenhauptstraat. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk geweerd via deze toegangsroute naar de zuidzijde.

Veelgestelde vragen

  • Wanneer starten de werkzaamheden aan de zuidzijde van het station?

    Zodra het nieuwe opstelterrein bij de Vork in Haren klaar is en in gebruik is genomen, begint ProRail met het opruimen van het huidige opstelterrein. Tijdens de werkzaamheden aan het station en de sporen maken ProRail en de aannemer gebruik van de vrijgekomen ruimte. Wanneer het nieuwe station is opgeleverd en alle werkzaamheden klaar zijn, gaat de gemeente Groningen verder met het ontwikkelen van de zuidzijde.

    De gemeente Groningen is in het voorjaar van 2018 al wel begonnen met de sloop van een aantal gebouwen aan de zuidzijde van het station.

  • Hoe komt de zuidzijde van het station er straks uit te zien?

    Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de zuidzijde er precies uit komt te zien. In 2017 heeft het bestuur van de buurtvereniging Rivierenbuurt samen met een aantal buurtbewoners en met hulp van de gemeente een aantal ambities opgesteld voor het nieuwe gebied. De uitgangspunten voor de zuidzijde van deze avond zijn te downloaden in onze bibliotheek.