Gebiedsontwikkeling zuidzijde

Gebiedsontwikkeling zuidzijde

Doordat het opstelterrein verhuist, ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van een nieuw stukje stad aan de zuidzijde van het station. Dit gebied kan de komende decennia uitgroeien tot een toplocatie in de regio met functies als wonen, werken en verblijven. Hoe het gebied eruit komt te zien wordt de aankomende jaren onderzocht.

Omvang van het gebied

Het gebied dat de gemeente Groningen opnieuw wil inrichten is 35.000m2. Het gaat om het terrein tussen het Emmaviaduct en de Achterweg en tussen de nieuwe entree aan de zuidzijde en de huizen aan de Parkweg. In de huidige situatie ligt daar het opstelterrein en staat er een aantal gebouwen dat wordt gesloopt.

Verkeer

In het nieuwe gebied moet zoveel mogelijk autoluw worden en juist ruimte bieden aan voetgangers en fietsers. Bussen worden via het westen en het noordoosten naar het busstation gestuurd. Er zijn plannen voor een parkeergarage onder de grond.

Leefbaarheid

De gemeente Groningen heeft voor het nieuwe stukje stad veel aandacht voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld door een bodemenergieplan met warmte-koude opslag. Groen krijgt een belangrijke plek.

Wonen

Wonen krijgt een belangrijke functie in het gebied. De gemeente zet in op stedelijk wonen in een aantrekkelijke omgeving met een mix van wonen en bedrijvigheid. Daarom bestaat de ambitie om het plein aan de zuidzijde van het station te maken en het plein levendig te maken met kleine restaurants en cafés.

Tijdelijke situatie

Zolang de definitieve invulling nog niet is gemaakt, gaat de gemeente Groningen voor een aantrekkelijk verblijfsgebied met tijdelijke functies. We zetten in ieder geval in op een sociaal veilig gebied met voldoende verlichting, eventueel een park.

Veelgestelde vragen

  • Wanneer starten de werkzaamheden aan de zuidzijde van het station?

    Zodra het nieuwe opstelterrein bij de Vork in Haren klaar is en in gebruik is genomen, begint ProRail met het opruimen van het huidige opstelterrein. Tijdens de werkzaamheden aan het station en de sporen maken ProRail en de aannemer gebruik van de vrijgekomen ruimte. Wanneer het nieuwe station is opgeleverd en alle werkzaamheden klaar zijn, gaat de gemeente Groningen verder met het ontwikkelen van de zuidzijde.

    De gemeente Groningen is in het voorjaar van 2018 al wel begonnen met de sloop van een aantal gebouwen aan de zuidzijde van het station.

  • Hoe komt de zuidzijde van het station er straks uit te zien?

    Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de zuidzijde er precies uit komt te zien. In 2017 heeft het bestuur van de buurtvereniging Rivierenbuurt samen met een aantal buurtbewoners en met hulp van de gemeente een aantal ambities opgesteld voor het nieuwe gebied. De uitgangspunten voor de zuidzijde van deze avond zijn te downloaden in onze bibliotheek.