Busonderdoorgang

Busonderdoorgang

Aan de zuidkant van het station komt een nieuw busstation. Bussen kunnen het busstation bereiken via een busonderdoorgang vanaf de Stationsweg en via het Emmaviaduct.

Nieuwe busonderdoorgang

Alle ingrepen aan het spoor maken het relatief eenvoudig om ook een busonderdoorgang aan te leggen. Deze onderdoorgang wordt gebruikt door de bussen die via de busbaan Koeriersterweg naar het zuiden rijden. Deze rijden nu via de Parkweg, het Emmaviaduct en de Stationsweg naar het busstation. Met de busonderdoorgang onder het spoor ontstaat een snelle en betrouwbare busverbinding.

Locatie

De ingang van de nieuwe busonderdoorgang komt op de plek van de huidige busbuffer. De busonderdoorgang loopt vanaf daar haaks onder de sporen door naar de zuidzijde van het station. De busonderdoorgang komt boven de grond op de plek van het PostNL-gebouw. Dat is ook de reden dat het PostNL-gebouw moet verdwijnen

Verkeer

De aanleg van de busonderdoorgang en de verplaatsing van het busstation zorgen ervoor dat het busverkeer ook anders gaat rijden. In de huidige situatie rijden per dag ongeveer 2.050 bussen over de Stationsweg tussen het Emmaviaduct en het busstation. In de nieuwe situatie rijden er ongeveer 70 bussen per etmaal over het stukje tussen het Emmaviaduct en de ingang van de busonderdoorgang. Het aantal bussen tussen de Hereweg en het huidige busstation blijft ongeveer gelijk als het busstation naar de achterzijde verhuist (ongeveer 2.050 bussen per etmaal).

Een impressie van waar de busonderdoorgang komt te liggen.
Een impressie van waar de busonderdoorgang komt te liggen.

Veelgestelde vragen

 • Welke effecten heeft de nieuwe busonderdoorgang op het gebied van geluid?

  Uit de resultaten van het geluidsonderzoek komen waarden tussen de 49 en 53 dB. Dat is net boven de voorkeursgrenswaarde (48dB), maar ruim onder het wettelijk maximum (63dB). Met maatregelen in het ontwerp zoals stil asfalt, een geluidwal of geluidscherm zijn de waarden veelal terug te brengen tot onder de grenswaarde.

 • Hoe zit het met luchtkwaliteit en de nieuwe busonderdoorgang?

  Berekeningen wijzen op een zeer beperkte toename van stikstofdioxide en fijnstof. In het onderzoek is nog geen rekening gehouden met bussen die schoner worden. De minimale toename is geen reden tot extra maatregelen.

 • Hoe komt de busonderdoorgang eruit te zien?

  Op dit moment weten we nog niet hoe de busonderdoorgang er precies uit komt te zien.  

 • Hoe kan het dat de luchtkwaliteit niet slechter wordt als er meer bussen gaan rijden?

  De luchtkwaliteit in een gebied wordt door verschillende zaken bepaald. De mate van fijnstof en CO2 wordt voor een groot deel bepaald door lucht die ergens anders vandaan komt. De invloed van plaatselijk verkeer op de lucht is zo’n 2%. Het onderzoeksrapport staat in de bibliotheek op deze website.

 • Welke maatregelen worden getroffen om geluidsoverlast van de busonderdoorgang te beperken?

  De busonderdoorgang wordt afgesloten met een soort deksel bovenop de tunnel. De binnenkant van de tunnel wordt bekleed met geluidsabsorberende platen die de overlast van het geluid tot een minimum moeten beperken. Daar komt bij dat bussen steeds stiller worden door ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden. De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal.