Kiss+Ride en taxistandplaats

Kiss+Ride en taxistandplaats

De reizigersaantallen nemen de komende jaren toe. Dat betekent dat er ook meer mensen worden afgezet met de auto. De huidige Kiss+Ride naast het stationsgebouw is dan te klein. De nieuwe Kiss+Ride komt terug op de plek waar nu perron 1 is.

Nieuwe K+R

De nieuwe Kiss+Ride loopt door tot op het perronplein, ongeveer op de plek waar nu perron 1 is. Automobilisten rijden dan vanaf de Stationsweg richting het stationsgebouw het perronplein op. Hun passagiers kunnen onder de perronkappen in- of uitstappen en hun reis vervolgen. De Kiss+Ride wordt een lus voor eenrichtingsverkeer. Via dezelfde weg terug kunnen auto’s weer de Stationsweg oprijden.

Taxistandplaats

Op het moment hebben taxi’s een weinig prominente plek in het stationsgebied. De nieuwe taxistandplaats komt op dezelfde plek als de toekomstige Kiss+Ride. Daarvoor geldt ook dat reizigers gemakkelijker, snel en droog kunnen overstappen van taxi naar trein en andersom.

Verplaatsing fietsflat

Met de verplaatsing van de Kiss+Ride en de taxistandplaats is geen ruimte meer voor de fietsflat op de huidige plek. Daarom krijgt de fietsflat een nieuwe plek in het stationsgebied. Waar de fietsflat in de nieuwe situatie komt is nog onbekend. Op andere plekken in het station komt ook meer parkeerruimte voor fietsen.

Fietsflat aan de noordwestzijde van het stationsgebied, naast de Kiss+Ride
Fietsflat aan de noordwestzijde van het stationsgebied, naast de Kiss+Ride