Tussen station Groningen en station Groningen Europapark liggen op een aantal plekken nu drie sporen. Om met een nieuwe dienstregeling te kunnen rijden, is een extra vierde spoor nodig tussen de twee stations.

Locatie van het vierde spoor

Het vierde spoor wordt aangelegd tussen de spoorwegovergang bij de Esperantokruising en station Groningen Europapark. Tussen station Groningen en de Esperantokruising liggen namelijk al vier sporen. Dit heeft te maken met het opstelterrein dat nu nog ten zuiden van station Groningen ligt. Het opstelterrein verhuist in de plannen naar De Vork in Haren.