Uitbreiding station Groningen Europapark

Uitbreiding station Groningen Europapark

De treinen uit Leeuwarden, Delfzijl en Roodeschool rijden in de toekomst door naar station Groningen Europapark. Daarom zijn een extra spoor en extra zijperron nodig.

Extra spoor en zijperron

Het extra spoor en zijperron komen aan de kant van de Helperzoom. Reizigers kunnen het perron bereiken via een trap of via de lift. Er is een geluidsscherm geplaatst op dit station, dat staat al op de juiste plek.

Huidige situatie bij station Groningen Europapark vanaf de Helperzoom
Nieuwe situatie bij station Groningen Europapark vanaf de Helperzoom
Huidige situatie station Groningen Europapark vanaf het Europapad
Nieuwe situatie station Groningen Europapark vanaf het Europapad

Planologische inpassing

Om de bouw van een extra spoor en zijperron mogelijk te maken, was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college van B&W van Groningen heeft in april 2015 het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Deze stukken zijn terug te vinden in de Bibliotheek.

Bouw van het station

In 2012 is station Groningen Europapark opgeleverd. Destijds is ruimte gereserveerd voor een extra zijperron en spoor.

Veelgestelde vragen

  • Wanneer is station Groningen Europapark klaar?

    De uitbreiding van station Groningen Europapark start naar verwachting in 2019. Het extra perron is waarschijnlijk in 2020 klaar.

Meer projecten bij Station Groningen Europapark

Alle projecten