Archeologisch wandelpark

Archeologisch wandelpark

Naast het opstelterrein bij De Vork in Haren komt een archeologisch wandelpark.

Archeologische vondsten

In de voorbereiding voor de werkzaamheden is bij De Vork in Haren archeologisch onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek zijn waardevolle archeologische vondsten gedaan, die we graag ter plekke willen bewaren. Het is namelijk zo dat deze vondsten zo veel mogelijk in de grond bewaard moeten blijven om ze goed te bewaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om vuurstenen werktuigen en sporen van boerderijen uit de IJzertijd.

Aanpassingen in het plan naar aanleiding van de vondsten

Om de archeologie in de bodem zoveel mogelijk ongemoeid te laten, is het Landschappelijk Inpassingsplan aangepast. Het terrein wordt opgehoogd, de waterlopen worden verplaatst en de beplanting schuift op ten opzichte van het eerste plan.

Meer projecten bij Opstelterrein De Vork

Alle projecten