1 augustus 2018

Voorbereiding sloop voormalige Glasfabriek gestart

Voorbereiding sloop voormalige Glasfabriek gestart

Op korte termijn kan gestart worden met de sloop van de voormalige Glasfabriek aan de zuidzijde van het Hoofdstation. De eerste voorbereidingen hiervoor hebben inmiddels plaatsgevonden: het pand staat leeg en is afgezet met hekken. De krakers hebben het pand verlaten. In overleg met de gemeente en zorgpartners hebben degene die al vele jaren verbleven elders in de stad een plek gevonden. 

Het gebied verandert de komende jaren ingrijpend. Zo verhuist het busstation naar de zuidzijde van het station, wordt er een tweede entree naar het station aangelegd en ontstaat er ruimte voor een nieuw stukje stad waar in de toekomst gewoond en gewerkt kan worden. Om alle ontwikkelingen mogelijk te maken is het nodig dat de Glasfabriek verdwijnt. Dit is al op korte termijn nodig om zo het huidige opstelterrein te kunnen verwijderen, een bouwplaats voor alle werkzaamheden de komende jaren in te richten en bouw- en sloopverkeer aan en af te kunnen voeren.