12 januari 2018

Vergunning verleend voor kap bomen zuidzijde stationsgebied

Vergunning verleend voor kap bomen zuidzijde stationsgebied

De gemeente Groningen heeft op 20 december 2017 een kapvergunning verleend voor de kap van 39 bomen en struikgewas aan de zuidkant van het stationsgebied. De kap is nodig omdat de bestaande bomen en het struikgewas dicht op gebouwen staan die dit voorjaar worden gesloopt.

Het gaat om de panden Achterweg 1, Spaarnestraat 1-3, Spaarnestraat 5 en Achterweg 45. Ook moet struikgewas wijken voor een noodzakelijke aan -en afvoerroute van het sloopverkeer. De sloop van de gebouwen is nodig om ruimte te maken voor de toekomstige werkzaamheden, zoals het verwijderen van de opstelsporen in dit gebied. U kunt de kapvergunning hier inzien. 

Voor het slopen van de gebouwen is een boomeffectanalyse (BEA) gemaakt. Deze analyse geeft meer informatie over de aard en omvang van de te kappen bomen. De analyse vindt u hier, de bijlagen kunt u hier downloaden.

Verder is er een Quickscan Wet Natuurbescherming opgesteld voor de ombouw van het station en de daarmee gepaarde activiteiten aan de zuidzijde. De conclusie hieruit is dat er met juiste compensatie en gepaste ecologische aandacht geen ontheffing nodig is op de Wet Natuurbescherming. De Quickscan kunt u hier downloaden.

Naar de bibliotheek