19 augustus 2019

Station Groningen Europapark in de toekomst: Wat gaat daar gebeuren?

Station Groningen Europapark in de toekomst: Wat gaat daar gebeuren?

Het project Groningen Spoorzone gaat over veel meer dan alleen het Hoofdstation in de stad, het archeologisch wandelpark en het opstelterrein De Vork in Haren. Daar gebeurt natuurlijk van alles, maar ook station Groningen Europapark wordt aangepast. Dit station bestaat nog niet zo lang, want het is opgeleverd in 2012. Toch gaat het er opnieuw op de schop.

Werken aan een nieuw station

Het lijkt gek om nu alweer te werken aan een relatief nieuw station. Maar met de bouw van station Groningen Europapark in 2012 is al rekening gehouden met de uitbreiding van nu. Met de werkzaamheden die daar nu, later dit jaar en in begin 2020 plaatsvinden, wordt het station een stukje groter. 

Extra spoor en perron

Het meest opvallende werk dat aan station Groningen Europapark wordt gedaan, is de aanleg van een extra spoor én een nieuw perron. Tussen het Hoofdstation en de plek van het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren liggen nu drie sporen. Daar komt een spoor bij omdat er meer treinen gaan rijden. 

Aan het nieuwe spoor maken we ook een nieuw perron naast het huidige station, zodat de treinen daar kunnen stoppen. Dat nieuwe perron krijgt een overkapping, net zoals de bestaande perrons dat hebben. Het perron zit aan de kant van de Helperzoom en wordt toegankelijk via een trap en een lift. 

Het eerste perron op station Groningen Europapark wordt langer gemaakt. In de toekomst gaan hier langere treinen rijden, waarvoor het perron ook 30 meter langer wordt gemaakt. 

Weg met wissels

Door de komst van het vierde spoor tussen het Hoofdstation en het nieuwe opstelterrein moeten alle bestaande sporen ook een stukje opschuiven. Dit biedt ook de kans om de sporen op een andere manier te gebruiken. We maken straks twee spoorbundels, een noordelijke (aan de kant van het stadion) en een zuidelijke (aan de kant van de Helperzoom). De noordelijke spoorbundel is voor de regionale treinen. De zuidelijke bundel is voor de nationale trajecten die NS rijdt. En omdat de treinen van NS elektrisch zijn, wordt de zuidelijke spoorbundel geëlektrificeerd. 

Door deze aanpassing in het gebruik, kunnen ook bijna alle overloopwissels op het traject tussen de stad en het opstelterrein weg. Een overloopwissel is een wissel waarmee een trein tussen twee sporen die parallel liggen kan wisselen (”overlopen”). Het voordeel van minder wissels is minder overlast voor de buurt.

Van groot naar klein

De aanleg van het nieuwe opstelterrein, het extra spoor én het nieuwe perron zijn natuurlijk grote klussen die opvallen.  Maar er zijn ook minder opvallende werkzaamheden die minstens zo belangrijk zijn. Zo worden op het hele traject alle onderstations vervangen. Een onderstation is een elektrische installatie die zorgt voor stroom voor de treinen. En zo moet er bijvoorbeeld ook een spoorsloot worden vervangen. Dat is een sloot die naast het talud ligt waar de sporen op liggen en zorgt ervoor dat het water goed afgevoerd kan worden. Door de komst van het extra spoor, moeten alle sporen een stukje opschuiven. Daardoor wordt het te krap, en moet ook de spoorsloot een stukje opschuiven. Dat lijkt minder belangrijk, maar is essentieel om het treinverkeer in de toekomst goed en veilig te laten verlopen. 

Duur van de bouw en overlast daarvan

In de zomer van 2019 maakte aannemer Strukton de bouwlocatie klaar voor al het werk dat moet gebeuren. Voor de zomervakantie en tijdens de treinvrije periode in de zomer van 2019 werden alle voorbereidingen getroffen om na de zomervakantie echt van start te kunnen. De werkzaamheden duren dan waarschijnlijk tot mei 2020. In de zomer van 2020 zijn het nieuwe opstelterrein en het verbouwde station Groningen Europapark dan klaar voor gebruik. Pas dan kan het werk bij het Hoofdstation beginnen. 

De werkzaamheden aan station Groningen Europapark vinden grotendeels overdag en doordeweeks plaats, en duren van augustus tot mei 2020. De werkzaamheden zorgen natuurlijk voor meer geluid dan gebruikelijk, maar we houden ons aan de norm voor geluidsoverlast. Tijdens de werkzaamheden aan het station blijft de dienstregeling op enkele buitendienststellingen na in stand en kunt u gewoon reizen met de trein.  

En dan als alles klaar is…

Als al het werk aan station Groningen Europapark en het nieuwe opstelterrein klaar is, rijden de treinen nog volgens dezelfde dienstregeling als nu. Om de nieuwe dienstregeling mogelijk te maken, moet namelijk het Hoofdstation ook aangepast worden. De werkzaamheden daar kunnen pas beginnen als het oude opstelterrein opgeruimd kan worden. En dat kan pas weer als het nieuwe opstelterrein in gebruik genomen is. Zodra de werkzaamheden op het Hoofdstation klaar zijn, rijden de regionale treinen van station Groningen Europapark door naar station Groningen Noord en alle verder gelegen stations.