4 juni 2018

Samenwerking Groningen Spoorzone en Rijksuniversiteit Groningen

Samenwerking Groningen Spoorzone en Rijksuniversiteit Groningen

De afgelopen maanden heeft een groep van 40 studenten van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan in opdracht van Groningen Spoorzone. De derdejaarsstudenten van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen onderzochten de manier waarop Groningen Spoorzone bewoners en belanghebbenden het beste kan bereiken, nu en in de toekomst.

Het vak dat de studenten volgen in het derde jaar van hun opleiding geeft hen een beeld van de praktijk. Zij spraken met bewoners en belanghebbenden in de Rivierenbuurt, rond station Groningen Europapark en in Essen rond het nieuwe opstelterrein De Vork. Alle bevindingen van de studenten zijn gebundeld in tien adviezen die op maandag 28 mei zijn gepresenteerd aan projectleden van Groningen Spoorzone.

De buurt in

In maart en april zijn de studenten in kleine groepjes naar verschillende deelgebieden geweest. Daar hebben zij gesproken met bewoners over de plannen van Groningen Spoorzone. Dit gebeurde in een aantal focusgroepen waarvoor meerdere mensen waren uitgenodigd. Daarnaast zijn individuele gesprekken gevoerd en heeft een aantal groepen tijdens (bewoners)bijeenkomsten gepraat.

Resultaat

Op basis van de gesprekken die studenten hebben gevoerd, leverden zij adviezen aan Groningen Spoorzone die betrekking hebben op de manier waarop Groningen Spoorzone nu en in de toekomst het beste kan informeren over de ontwikkelingen binnen het project. Het gaf ons een mooi beeld van wat er leeft onder de betrokkenen en we gaan bekijken hoe we de adviezen kunnen verwerken in onze communicatieaanpak.