23 oktober 2017

Rectificatie berichtgeving buurtkrant over appartementencomplex Achterweg

Rectificatie berichtgeving buurtkrant over appartementencomplex Achterweg

De buurtkrant Rivierenbuurt van oktober 2017 maakt melding van het voornemen van de gemeente om twee appartementencomplexen van Patrimonium aan de Achterweg te slopen. Daardoor zou aan deze kant van het stationsgebied een brede ingang vanuit de Rivierenbuurt moeten ontstaan. De gemeente Groningen heeft hiervoor echter geen concrete plannen.

Op een later moment gaat de gemeente in overleg met de buurt bekijken hoe de toegangswegen aan de oostzijde er uit moeten komen te zien. Daarbij is het zeer wel mogelijk dat dit zonder sloop van bestaande gebouwen gebeurt. De gesprekken hierover starten niet eerder dan in 2019. Dit heeft te maken met de overige werkzaamheden die in het gebied gaan plaatsvinden de komende tijd, zoals verplaatsing van het opstelterrein naar Haren. 

Voor de totstandkoming van de plannen voor de zuidzijde van het Hoofdstation is Architectenbureau West8 gevraagd te komen met een advies. Veel van de zaken uit dit advies zijn overgenomen door de gemeente. Dit betreft onder meer de aankoop van een aantal woningen aan de Parkweg, het verkennen van de mogelijkheden van een parkeergarage en het formuleren van een aantal ambities voor de gebiedsontwikkeling. Het idee van West8 om aan de oostkant tot sloop van appartementencomplexen over te gaan vormt hiervan dus geen onderdeel. De gemeente heeft dit deel van het advies dus niet overgenomen. Gezien de mogelijk ontstane onduidelijkheid worden de bewoners van het appartementencomplex hierover nog apart geïnformeerd door Patrimonium.