18 februari 2019

Puinbreker aan het werk tijdens de voorjaarsvakantie

Puinbreker aan het werk tijdens de voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie (de week van 18 februari) moet de directe omgeving van het sloopterrein rekening houden met extra geluidsoverlast. Die week gaat namelijk een zogenaamde puinbreker aan het werk. Grof puin wordt tot kleiner puin vermalen. 

Afvoer van puin

Vanaf waarschijnlijk de week van 25 februari wordt het puin afgevoerd met vrachtwagens, wat eveneens tijdelijk zal zorgen voor extra drukte in het gebied. De vrachtwagens rijden over het Emmaviaduct en via het Emmaplein terug naar de Zuidelijke Ringweg. Om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken komt de breker achter de geluidswand te staan die ter plaatse van de inrit staat. 

Voortgang sloop PostNL-toren

Ook bij de toren van het PostNL-gebouw wordt verder gewerkt. Het verwijderen van de betonvloeren in de toren zal tot in elk geval eind februari doorgaan. Daarna wordt er gesloopt met een kraan met lange giek met een grote betonschaar.