1 juli 2017

Optimalisering wandelpark naast toekomstig opstelterrein De Vork

Optimalisering wandelpark naast toekomstig opstelterrein De Vork

Het toekomstige wandelpark naast het toekomstige opstelterrein in Haren krijgt een iets anders uiterlijk. Namens Groningen Spoorzone presenteerde ProRail samen met de provincie Groningen de plannen tijdens een inloopbijeenkomst in Haren afgelopen donderdag 11 mei.

Met de vele archeologische vondsten wordt het wandelpark ingericht als een archeologisch wandelpark waarbij de archeologie zoveel als mogelijk in de grond bewaard blijft. Het deel wat uit de grond moet omdat daar watergangen komen is bijna helemaal afgegraven. Naar verwachting zijn de archeologische onderzoeken voor de zomer afgerond.

Aanpassing van het Provinciaal Inpassingsplan

Deze veranderingen worden ook formeel vastgelegd in het zogenoemde provinciaal inpassingsplan. Dit plan is al eerder vastgesteld maar wordt nu deels herzien. De zienswijze procedure verloopt via de provincie en zal vanaf juli inzichtelijk zijn. Na de zomer kan formeel ingesproken worden op dit plan.

De veranderingen waren te zien op informatiepanelen. Ook is er een presentatie gegeven door Bosch en Slabbers, werden de archeologische vondsten toegelicht door MUG en was aannemer Oosterhuis B.V. aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden over de huidige werkzaamheden.

De linkerfoto hieronder is een weergave van het aangepaste landschapsplan. De rechterfoto is een weergave van het oorspronkelijke plan.