7 februari 2018

Kap 39 bomen zuidzijde station Groningen van start

Kap 39 bomen zuidzijde station Groningen van start

Binnenkort start de kap van 39 bomen en struikgewas aan de zuidkant van het Hoofdstation. De kap is nodig omdat de bestaande bomen en het struikgewas dicht op gebouwen staan die dit voorjaar worden gesloopt. Eind vorig jaar verleende de gemeente Groningen de benodigde kapvergunning. Omdat hiertegen geen bezwaren zijn ingediend, kan het werk nu starten.

Dit gebeurt vanaf maandag 12 februari bij de panden Achterweg 1, Spaarnestraat 1-3, Spaarnestraat 5 en Achterweg 45. De bomen en struikgewas moeten wijken om de panden op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen slopen en is daarnaast nodig voor de noodzakelijke aan- en afvoer van het sloopverkeer. Met de sloop van de gebouwen ontstaat ruimte voor toekomstige werkzaamheden in het gebied, zoals het verwijderen van de opstelsporen in dit gebied. Tegelijkertijd met de kap worden compensatiemaatregelen getroffen zoals beschreven in de ecologische quickscan voor het stationsgebied.