Inloopbijeenkomst gebiedsontwikkeling zuidzijde Hoofdstation › Groningen Spoorzone

Inloopbijeenkomst gebiedsontwikkeling zuidzijde Hoofdstation

woensdag 10 mei 2017

Inloopbijeenkomst gebiedsontwikkeling zuidzijde Hoofdstation

Het project Groningen Spoorzone zorgt de komende jaren voor veel veranderingen op en rond het Hoofdstation. Zo wordt het opstelterrein verhuisd naar Haren. Dat creëert ruimte aan de zuidzijde van het Hoofdstation voor toekomstige bebouwing. Daarover wil de gemeente Groningen namens Groningen Spoorzone het graag hebben op woensdag 17 mei tijdens een inloopbijeenkomst.

Doordat het opstelterrein wordt verplaatst naar De Vork in Haren, ontstaat een unieke kans om een nieuw stukje stad toe te voegen, op een steenworp afstand van de binnenstad. Ondanks dat het nog enkele jaren duurt, zijn de eerste plannen nu in voorbereiding. Op dit moment is de gemeente bezig te formuleren wat we met dit gebied willen en wat de ambities zijn, maar ook hoe het gebied bereikbaar moet worden.

Inloopbijeenkomst in The Big Building, woensdag 17 mei 19:00 – 21:30

Voordat er besluiten worden genomen over de plannen, wil de gemeente Groningen namens Groningen Spoorzone graag in gesprek over de gebiedsontwikkeling. Deze avond wordt georganiseerd in The Big Building, Achterweg 1, van 19:00 tot 21:30. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen bezoekers kennis nemen van de stand van zaken rond de planvorming, de afwegingen die hierbij een rol spelen en het proces om te komen tot definitieve keuzes en ambities voor dit gebied.

Naar nieuwsoverzicht