3 oktober 2017

Gemeenteraad unaniem akkoord met plannen zuidzijde

Gemeenteraad unaniem akkoord met plannen zuidzijde

Woensdag 27 september ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de ambities voor de zuidzijde van het Hoofdstation, zoals zij zijn vastgelegd in het Rapport Uitgangspunten Gebiedsontwikkeling Zuidzijde Spoorzone Groningen. 

Een goed bereikbaar gebied met een mix aan wonen, bedrijvigheid en groen. Autoluw, met aandacht voor duurzaamheid. Het rapport beschrijft ook de toegangswegen tot het Stationsgebied: bussen en auto’s via het Emmaviaduct en een doorbraak op de Parkweg voor langzaam verkeer. Voor deze doorbraak is het nodig om 23 woningen en een bedrijfspand aan te kopen, ter hoogte van de Rijnstraat. De gesprekken met de eigenaren zijn inmiddels gestart. Met dit raadsbesluit wordt het ook mogelijk om werk te maken van een parkeergarage onder het toekomstige busplatform. Vanaf medio 2023 kunnen de concrete werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling beginnen. De werkzaamheden aan spoor en station starten naar verwachting volgend jaar.