27 december 2019

De Vork en station Groningen Europapark; hoe staat het ervoor?

De Vork en station Groningen Europapark; hoe staat het ervoor?

In oktober liepen we met werkvoorbereider Randi Marye mee over het nieuwe opstelterrein De Vork. Inmiddels zijn er weer twee maanden voorbij, de hoogste tijd voor een kijkje bij het opstelterrein én station Groningen Europapark. Er is namelijk heel wat werk verzet. Samen met Randi Marye en collega Frank gingen we het bouwterrein op.

Zichtbaar werk bij Groningen Europapark

Sommige voorbijgangers en treinreizigers vroegen het zich misschien al af; wat doen al die grote zakken zand langs het spoor bij station Groningen Europapark? Dat zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden voor het vierde spoor en het nieuw te bouwen derde perron; de voorbelasting. De zogenoemde big bags met zand zorgen er met hun gewicht voor dat de ondergrond inklinkt, zodat het nieuwe stuk spoor en perron hier straks op kunnen liggen zonder dat de grond verder naar beneden zakt.

Waarom dat zo belangrijk is? “Er zijn bepaalde richtlijnen voor de bouw van perrons. Eén daarvan is dat de uitstap van de trein op gelijke hoogte moet zijn met het perron. Dat heeft onder andere te maken met toegankelijkheid voor mindervaliden. Als we meteen zouden bouwen op deze ondergrond, zou de grond onder het gewicht van het spoorgrind en het perron verder naar beneden zakken. De verzakking die op kan treden is niet altijd overal hetzelfde. Hierdoor kan op verschillende plaatsen een te grote afstand tussen het perron en de trein ontstaan.” vertelt Frank, uitvoerder bij Molhoek-CCT (onderdeel van Strukton) en collega van Randi Marye. “We meten nu om de twee weken hoever de grond gezakt is. Als de grond niet meer zakt, betekent het dat de big bags hun werk hebben gedaan en verwijderd kunnen worden. De grond is dan stabiel”.

Daarnaast plaatst Molhoek-CCT de eerste keerwanden; betonnen blokken die het zand, de vulling van het perron, opsluit. Tijdens het vullen van de ruimte tussen de keerwanden worden ook diverse fundaties geplaatst en kabels en leidingen gelegd die door het perron heen lopen. (tekst loopt door onder de foto's)

De big bags die de grond voorbelasten
Het eerste deel van de keerwanden staat

In goede samenwerking op één bouwterrein

Waar Molhoek-CCT op het terrein bezig is met de keerwanden, is Strukton Civiel iets verderop bezig met de nieuwe liftschacht. “Op zo’n klein terrein moet iedereen de ruimte hebben om zijn werkzaamheden te doen, we stemmen daarom goed met elkaar af wie wanneer op welke plek werkt. Door de huidige techniek kunnen we gelukkig alles op de millimeter bepalen. Daarom hoeven we de keerwanden niet meteen op het bestaande bouwwerk aan te sluiten en kan Strukton Civiel daar eerst bezig met de liftschacht.” (tekst loop door onder foto)

Plaatsing van een waterkerend doek in de liftschacht
Plaatsing van een waterkerend doek in de liftschacht

En hoe staat het ervoor op De Vork?

Als je op het toekomstige opstelterrein De Vork loopt, zou je bijna denken dat het al klaar is. ”De laatste servicepaden worden nu geasfalteerd”, vertelt Randi Marye. “Begin volgend jaar leggen we de de inspectiepaden aan. Strukton Rail trekt nu de draden voor de bovenleiding; de meeste draden zitten er nu in. Als alle bouwwerkzaamheden afgerond zijn, is het tijd voor de afwerking; dit is onder andere de belijning, spoornummerbordjes, hekwerk en het aansluiten van de riolering... En natuurlijk veel aansluit- en testwerk!”

Asfalteren van de servicepaden
De bovenleidingsdraden zorgen voor een heel ander beeld op De Vork