11 april 2019

De toren is weg, maar het werk nog niet gedaan

De toren is weg, maar het werk nog niet gedaan

Wie langs de Achterweg loopt, vindt daar een nieuw uitzicht op het Hoofdstation. Het oude PostNL-gebouw inclusief de toren is verdwenen. Wat rest is puin. Toch wordt er deze maand nog verder gewerkt en gesloopt. 

Onder de grond

Op dit moment werk aannemer Dusseldorp aan de sloop van de kelders. Dit werk begint met de kelders onder de oude toren. Daarvoor moeten eerst de wanden verdwijnen. Wanneer de wanden verwijderd zijn, worden de betonnen poeren weggehaald. Poeren zijn grote betonnen blokken van ongeveer 2,5x2,5x1 meter en dienden als steunen voor de stalen kolommen van het gebouw. Als laatste worden de keldervloeren gesloopt. Wanneer de kelders onder de toren weg zijn, worden de kelders onder wat de loods was gesloopt.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Dit is een poer waarop de wanden van het PostNL-gebouw steunden.

Sloop van de liftput

De afgelopen week stond er een enorme rupskraan op het sloopterrein. Deze kraan was nodig om van een veilige afstand de liftput te slopen. De liftput ligt dieper dan de kelder. Daardoor komt er met de sloop van de lifput grondwater omhoog. Door het water wordt de grond rondom de lifput nat en zacht en kan een kraan daar niet veilig op staan. 

Daarom werd een grote rupskraan gebruikt met een lange giek die de liftput van een afstand kon slopen. De weegschaal voor deze rupskraan met lange giek staat op zo’n 110 ton. Dat is net zo veel als 92 personenauto’s samen. Inmiddels is de liftput gesloopt en heeft de rupskraan het sloopterrein weer verlaten. 

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

De sloop van de liftput onder de voormalig PostNL-toren.
Vervoer van de kraan door de wijk.
Uitzicht van de machinist van de 110-tons kraan op de triple giek.

Voorzichtig met verzakkingen

Bij de sloop van de kelders onder de voormalige loods moet voorzichtig gewerkt worden. Om inzakking van de kelders te voorkomen, wordt de grond rondom de kelders direct dichtgegooid met zand. In dit gebied liggen ook kabels en leidingen die intact moeten blijven. 

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Op deze foto is goed te zien hoe de ene kraan de keldervloeren en -wanden sloopt en de volgende kraan gooit het gesloopte deel vol met zand om verzakkingen te voorkomen.
Op deze foto is goed te zien hoe de ene kraan de keldervloeren en -wanden sloopt en de volgende kraan gooit het gesloopte deel vol met zand om verzakkingen te voorkomen.

Puinruimen en puin breken

Het puin dat vrijkomt met de sloop van de kelders, wordt in depot geplaatst achter op het terrein. Met een grote shovel wordt in één keer 8m3 opgeschept. Dat is net zoveel als er past in 100 kruiwagens. 

Eind april komt opnieuw de puinbreker om het puin fijn te malen. Dit is nodig om vervoer van het puin makkelijker te maken en om het mogelijk te maken het puin op een andere plek opnieuw te gebruiken. In die periode moet de directe omgeving rekening houden met extra geluidsoverlast. 

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Voorbereiden van de bouw busonderdoorgang

Nu het gebouw weg is, is het gemakkelijker te onderzoeken hoe de grond van het terrein eruitziet. Daarom worden er op het terrein verschillende punten ingemeten. Denk hierbij aan de hoeken van gebouwen, de plekken van putten, maar ook heipalen die in de grond blijven zitten. Deze gegevens worden later gebruikt voor de tekeningen die de aannemer gebruikt om de busonderdoorgang te bouwen. 

Alle foto's in dit nieuwsbericht zijn gemaakt door Gerry Piers.