7 februari 2018

Bouwkundige vooropnames (nulmetingen) zuidzijde station Groningen

Bouwkundige vooropnames (nulmetingen) zuidzijde station Groningen

De gemeente Groningen start dit voorjaar met de sloop van een aantal gebouwen in het gebied aan de zuidzijde van station Groningen. Deze sloop is nodig voor het project Groningen Spoorzone. Voordat de sloop begint, vinden er in maart bouwkundige vooropnames (nulmetingen) plaats bij een aantal woningen in het gebied.

De bouwkundige vooropnames worden uit voorzorg gedaan om te voorkomen dat bij eventuele schade achteraf discussie ontstaat over de toedracht. Ook mede op verzoek van omwonenden vinden de vooropnames plaats. Tijdens de vooropnames wordt van een aantal huizen de bouwkundige staat vastgelegd. Het gaat om de woningen die direct grenzen aan het sloopterrein, te weten Viaductstraat 4 t/m 16, Achterweg 2 t/m 10, Driehovenstraat 20 t/m 58, de parkeerplaats onder het complex Driehovenstraat, Parkweg 5 t/m 123b en Hoornsediep 24 t/m 26-i. De betreffende bewoners en eigenaren zijn via een brief geïnformeerd. Ook worden op enkele plaatsen trillingsmeters opgehangen.

De gebouwen die worden gesloopt liggen aan de zuidzijde van het station, vlak achter het huidige opstelterrein. Dit betreft onder andere de Silo en het PostNL-pand (Big Building).