STATIONSGEBIED ZUIDZIJDE › Groningen Spoorzone

STATIONSGEBIED ZUIDZIJDE

Toplocatie in de regio

Met het verplaatsen van het opstelterrein ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van de zuidzijde van het stationsgebied. Dit gebied kan de komende decennia uitgroeien tot een toplocatie in de regio. Gedacht wordt aan een moderne 'Cityhub' met een mix van stedelijke functies, en met ruimte voor leisure, kantoren en woningen. De voetgangerstunnel krijgt een entree aan de zuidkant waardoor dit gebied wordt verbonden met de binnenstad. Ook het busstation wordt naar deze kant van het station verplaatst.

Ruimtelijk plan

Voor het gebied ten zuiden van de sporen moet nog een ruimtelijk plan worden gemaakt. We willen dit plan de komende jaren opstellen. Daarbij maken we gebruik van het ambitiedocument dat door de buurt is opgesteld eind 2016.  
Hoe het gebied aan de zuidzijde van het Hoofdstation er exact uit zal komen te zien, is nog niet duidelijk. Daarover gaan we nog verder in dialoog met de omgeving.

Ambities

Begin 2015 heeft Groningen Spoorzone het ambitiedocument Mooi gepubliceerd, gemaakt door NL Architects. Hierin stonden de ruimtelijke ambities en aantal verkennende ontwerpen voor de ingrepen op het Hoofdstation. Twee onderwerpen vroegen om een nadere verdieping: de zuidentree en de kappen als verbindend element. Dat is uitgemond in Mooi Extra. Dit heeft niet zo zeer een keuze voor een type kap opgeleverd, maar een heldere formulering van de beoogde ambities en criteria, geïllustreerd met voorbeelden die hier in meer of mindere mate aan voldoen. Het document bevat ook ambitiecriteria voor het stationsplein aan de zuidzijde van het station. Hiervoor wordt wel een voorkeur voor een type stationsplein gepresenteerd met een geleidelijk oplopend maaiveld tussen zuidentree en Parkweg (zie bovenstaande afbeelding - of onderstaande map Beeld).

Planologische inpassing

Voor de gebiedsontwikkeling ten zuiden van de sporen moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Hier komen de nieuwsberichten