STATION GRONINGEN EUROPAPARK › Groningen Spoorzone

STATION GRONINGEN EUROPAPARK

Het huidige station Europapark wordt uitgebreid met een extra spoor en zijperron. Deze komen aan de kant van de Helperzoom. Bij de bouw van het station is hiervoor al ruimte gereserveerd.

Extra spoor en zijperron

De treinen uit Leeuwarden, Delfzijl en Roodeschool rijden in de toekomst door tot station Groningen Europapark. Daarvoor is een extra spoor nodig en een bijbehorend zijperron. In het station worden ook een aansluitende lift en trap ingepast. Het geluidsscherm dat onlangs is geplaatst, staat al op de goede plek.

Planologische inpassing

Om de bouw van een extra spoor en zijperron mogelijk te maken was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het College van B&W van Groningen heeft een gewijzigd Bestemmingsplan in april 2015 vastgesteld.

Achtergrondinformatie vindt u in de Bibliotheek van deze website.

Hier komen de nieuwsberichten