OPSTELTERREIN 'DE VORK' › Groningen Spoorzone

OPSTELTERREIN 'DE VORK'

Bij het Hoofdstation van Groningen blijft door alle ingrepen te weinig ruimte over voor het opstelterrein. Dit terrein wordt verplaatst naar 'De Vork' (Essen-Haren), in de splitsing tussen de sporen naar Assen en Winschoten.

Om de aanleg van dit nieuwe opstelterrein mogelijk te maken is een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld, die in december 2015 is vastgesteld door de Provinciale Staten.

Opstelterrein: 'parkeerplek voor treinen'

Het opstelterrein is het deel van het station aan de zuidzijde, waar de treinen 's nachts en overdag staan wanneer ze niet gebruikt worden voor de dienstregeling. De treinen worden hier onder andere gereinigd en getankt.

Inpassing in overleg met omwonenden

Het nieuwe opstelterrein komt tegen het huidige Bedrijventerrein Zuidoost aan te liggen. Dat biedt de kans om het nieuwe opstelterrein zo in te passen dat het zicht op het industrieterrein vanuit de omgeving voor het grootste deel wordt beperkt.

Het Provinciaal Inpassingsplan bevat ook een inrichtingsplan om het opstelterrein goed in het landschap in te passen. Onderdeel van dat inpassingsplan is, als gevolg van inspraak vanuit de omgeving, een wal om geluid- en lichteffecten voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De wal zorgt ervoor dat het opstelterrein ook in de winter nauwelijks te zien is. Het opstelterrein krijgt ledverlichting, om zo de lichtuitstraling in de nacht zoveel mogelijk te beperken.

Planning

Start bouw: 2016 

Hier komen de nieuwsberichten