Geluid en trillingen › Groningen Spoorzone

Geluid en trillingen

Extra treinen, betekent dat ook extra geluidshinder voor omwonenden? Deels wel, maar deels ook niet. Er komen weliswaar meer treinen langs, maar die maken minder lawaai. Dit komt door de aanleg van nieuwe, stillere sporen en het terugbrengen van het aantal wissels. De geluidsbelasting rond het spoortracé wordt daardoor niet hoger dan in de periode 2006-2008. Door het verplaatsen van het opstelterrein neemt bovendien het geluid rond het Hoofdstation af.

De reacties van omwonenden en belanghebbenden hebben ertoe geleid dat Groningen Spoorzone bij de uitvoering onder meer extra aandacht gaat besteden aan effecten voor licht, geluid en trillingen. Omwonenden van het nieuwe opstelterrein bij de Rouaanstraat (Haren) maken zich zorgen over de geluid- en lichteffecten. Daarom heeft de stuurgroep Groningen Spoorzone besloten  wal te plaatsen en is een lichtplan gemaakt dat bij het Provinciaal Inpassingsplan is gevoegd. De vier eerder geplande wissels ter hoogte van de Verlengde Lodewijkstraat/Verlengde Willemstraat  worden naar het Hoofdstation verplaatst.

Meer treinen

Het doorgaand treinverkeer tussen het Hoofdstation en het toekomstige opstelterrein aan de Rouaanstraat in de gemeente Haren gaat veranderen. Vanaf 2020 gaan hier meer treinen rijden vanwege de uitbreiding van de treindienstregeling en het aan elkaar koppelen van treinlijnen. Nu rijden er overdag gemiddeld 16 treinen per uur. In 2020 zijn dat 20 tot 30 treinen in een golfbeweging over de dag. De treinbewegingen op het huidige opstelterrein achter het Hoofdstation worden verplaatst naar de Rouaanstraat.

Geluid onder de norm

De geluidsbelasting rond dit spoortraject blijft overal binnen de geluidsnorm, officieel het 'geluidsproductieplafond'. Dit is de maximale hoeveelheid geluid dat het treinverkeer met zich mee mag brengen. Dit productieplafond is gebaseerd op de berekende hoeveelheid geluid in de omgeving van het spoor. Daarbij gaat het om het gemiddelde in de jaren 2006, 2007 en 2008, met daar bovenop een marge van 1,5 decibel. Onderzoek wijst uit dat overal langs het spoortracé de geluidsbelasting onder dit productieplafond blijft. Dit betekent dat de geluidssituatie verbetert ten opzichte van de jaren 2006 tot en met 2008.

Beleving van geluid

Cijfers zeggen niet alles, want iedereen beleeft geluid anders. Ervaring leert dat omwonenden zich vooral storen aan de voegen in de sporen (die maken het bekende 'kedeng kedeng' geluid), aan wissels, aan ronkende dieselmotoren en aan de spoorwegovergangen. Met de vernieuwing van het spoor verdwijnen de voegen grotendeels. Het aantal wissels neemt af. De Provincie Groningen onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om bij de volgende aanbesteding van het regionale treinvervoer eisen op te nemen voor schoner en stiller materieel. Dat kan betekenen dat vanaf 2020 de dieselmotoren verleden tijd zijn.

Rouaanstraat

Ook is een eerste onderzoek gedaan naar de geluidseffecten van het nieuw aan te leggen opstelterrein aan de Rouaanstraat in de gemeente Haren. Daaruit blijkt dat de geluidsbelasting ook hier binnen de geldende normen blijft.

Trillingen

Uit onderzoek blijkt dat de trillingseffecten van het doorgaand spoorverkeer door het project veranderen. Waar wissels verdwijnen (in de omgeving Lodewijkstraat en omgeving Hoofdstation), nemen de trillingen af. Waar wissels nieuw aangelegd worden, nemen de trillingen toe. Dat is geval bij de Rouaanstraat omdat daar het opstelterrein komt. Trillingen worden vooral veroorzaakt door goederenverkeer en daar heeft dit project geen effect op. Er gaan wel extra treinen rijden. Maar daar staat tegenover dat sporen en wissels worden vernieuwd. Ook neemt het aantal wissels af.

 

Nu

2020

Delta

Groningen Hoofdstation

31

22

-9

Vanaf Hereweg t/m station Groningen Europapark

9

0

-9

Ten oosten van Groningen Europapark

13

22

+9

De bijbehorende onderzoeken vindt u in debibliotheek.

Bron: http://lichtbeeldgeluid.nl/geluid/akoestiek/hoe-hard-klinkt-een-decibel/
Bron: http://lichtbeeldgeluid.nl/geluid/akoestiek/hoe-hard-klinkt-een-decibel/