Wethouder Paul de Rook: ‘Het Hoofdstation wordt het visitekaartje van de stad!’ › Groningen Spoorzone

Wethouder Paul de Rook: ‘Het Hoofdstation wordt het visitekaartje van de stad!’

woensdag 19 november 2014

Het Hoofdstation in Groningen en het Stationsgebied staan aan de vooravond van een ingrijpende opknapbeurt. Die moet er toe leiden dat het Hoofdstation in oude luister wordt hersteld en als visitekaartje voor de stad gaat fungeren, waarbij de oude grandeur van de stationshal weer maximaal tot zijn recht zal komen. Er komen nieuwe perrons, treinen kunnen straks doorrijden, er komt een voetgangerstunnel, een bustunnel, mogelijk een fietstunnel en een betere verbinding naar de binnenstad. En dat voor een investering van 236 miljoen euro.

Bereikbaarheid

"Deze ontwikkeling moet leiden tot een verbetering van de bereikbaarheid van de stad voor de consument, bezoekers en werknemers", vertelt de Groningse wethouder voor verkeer Paul de Rook (D66). Hij is voorzitter van de Stuurgroep Groningen - Spoorzone, een stuurgroep waarin onder meer de gemeente en provincie Groningen, ProRail, de Nederlandse Spoorwegen en Rijkswaterstaat zijn vertegenwoordigd. "We zijn heel blij met het feit dat het bedrijfsleven in een klankbordgroep met ons meedenkt. Daar leggen we soms zaken aan voor, waarover we nog geen besluit hebben genomen, zodat men echt tijdig kan meepraten", aldus De Rook. Volgens hem is het feit dat het bedrijfsleven meepraat ook pure noodzaak omdat de plannen mede zijn bedoeld om de economie van Groningen te versterken. "Het is van levensbelang dat Groningen bereikbaar blijft, dus ook per trein. Aangezien er in de toekomst veel meer treinen zullen gaan rijden, moet het Hoofdstation daar ook op worden aangepast. Maar daarnaast is het zo dat er dagelijks tienduizenden mensen zullen in- en uitstappen op het Hoofdstation. Dan moeten we de ruimte op zo'n manier inrichten dat die bezoekers zo gemakkelijk mogelijk naar de Groningse binnenstad kunnen komen. Het moet voelen alsof je over de rode loper naar het centrum loopt!", aldus de wethouder. "Overleg met het bedrijfsleven is ook noodzakelijk om alle werkzaamheden die er de komende jaren in Groningen plaatsvinden, goed op elkaar af te stemmen: niet alles tegelijk, anders wordt het een chaos. Wat dat betreft is het ook goed dat de organisatie Groningen Bereikbaar is opgezet", zegt hij. Die organisatie zorgt voor overleg, afstemming en communicatie.

Nieuwe vestigingsplaats

De wethouder wijst er op dat er nu al wordt nagedacht over het gigantische terrein achter het Hoofdstation. Door het verdwijnen van het opstelterrein wordt dat een unieke, nieuwe vestigingsplaats. "Eén ding is zeker: het gebied achter het Hoofdstation is straks een toplocatie! Het is prachtig om samen met de gemeenteraad en andere belanghebbenden na te denken over wat je daar zou kunnen doen. We denken na over wat voor programma je kunt realiseren: kantoren, woningen, recreatie of een combinatie van dat alles. Dit wordt later echt een A-lokatie, zo tussen Ringweg en Hoofdstation", aldus de wethouder. Groningen heeft nog wel even de tijd om na te denken: rond 2016 moet het plan klaar zijn.

Visitekaartje

Zeker is volgens wethouder De Rook ook dat het station straks echt een visitekaartje wordt. "Ons prachtige Stationsgebouw moet een schitterende entree worden. Als mensen straks op het station komen moeten ze denken: 'Ah, wat mooi! Ik ben in Groningen!'." Of het omstreden Stadsbalkon ook verdwijnt, is volgens de wethouder niet te zeggen. "Niet iedereen vindt het mooi, maar het is wel een grote fietsenstalling. Wat we er mee doen, hangt straks ook af van hoeveel geld we hebben en of de bussen aan deze kant van het station blijven of mogelijk naar de achterkant gaan." 

Stad van de toekomst

De wethouder beschouwt de plannen voor Groningen Spoorzone als een grote, maar inspirerende uitdaging. "Je bent echt bezig met de stad van de toekomst. Dat doen we in overleg met tal van partijen, zoals het bedrijfsleven. Ik vind het prachtig dat ik mee mag denken over alle ontwikkelingen op en achter het Hoofdstation. Dat je daar een bijdrage aan mag leveren als wethouder, dat is voor mij nog wel het meest enthousiasmerende." 
Bron: Groninger Ondernemers Courant, november 2014. Mail naar info@groc.nl voor een gratis abonnement op de papieren editie van deze krant.
Naar nieuwsoverzicht