Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Opstelterrein ‘De Vork’ › Groningen Spoorzone

Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Opstelterrein ‘De Vork’

woensdag 14 januari 2015

Reacties worden meegenomen bij het opstellen van het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, waarna een formele inspraakprocedure volgt in het tweede kwartaal van 2015. Het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan staat in de Bibliotheek van deze website. Het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan kunt u ook raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.9920.IPOPSTELTDVEHAREN-VO01 (via Een plan bekijken > Bestemmingsplan). U kunt via het digitale reactieformulier uw inspraakreactie sturen. U kunt van 20 januari tot en met 3 maart ook schriftelijk reageren door een brief te sturen naar Gedeputeerde Staten van Groningen
Afdeling Verkeer en Vervoer
Postbus 610
9700 AP Groningen

Aanpassing Hoofdstation

De komende jaren wordt het  Hoofdstation in Groningen aangepast om het doorrijden van treinen mogelijk te maken en extra treinen te kunnen laten rijden. Hiervoor zijn meer sporen, perrons en treinen nodig. Het huidige opstelterrein aan de zuidkant wordt verplaatst naar het gebied ‘De Vork’ in de gemeente Haren.

Locatie

Het nieuwe opstelterrein komt in het gebied in de splitsing van de sporen richting Winschoten en Zwolle, net in de gemeente Haren. Het terrein wordt zo dicht mogelijk tegen het huidige Bedrijventerrein Zuidoost aangelegd. Daar komen vijftien opstelsporen met servicepaden waarvan zeven sporen voor NS en acht voor de regionale vervoerder (nu Arriva). Er komt een dienstgebouw voor het personeel. Daarnaast komt een technische ruimte voor het uitvoeren van inspecties en kleine reparaties. En zijn twee wasinstallaties voorzien om de treinen schoon te maken. Voor de dieseltreinen (van Arriva) komen aparte tankvoorzieningen.

Provinciaal Inpassingsplan

Om de aanleg van het nieuwe opstelterrein mogelijk te maken wordt een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld. Om het opstelterrein goed in het landschap in te passen is in samenspraak met omwonenden een inrichtingsplan opgesteld. Doel hiervan is het beperken van effecten voor omwonenden maar ook het toegankelijk maken van het natuurgebied met wandelpaden. Dit plan maakt deel uit van het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan.  
Naar nieuwsoverzicht