Statencommissie Ruimte, natuur en leefbaarheid behandelt Provinciaal Inpassingsplan Opstelterrein ‘De Vork’ › Groningen Spoorzone

Statencommissie Ruimte, natuur en leefbaarheid behandelt Provinciaal Inpassingsplan Opstelterrein ‘De Vork’

woensdag 11 november 2015

Van donderdag 20 augustus tot en met woensdag 30 september 2015 konden omwonenden en belanghebbenden  een zienswijze indienen op het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan. In totaal zijn er in deze ronde vijf zienswijzen ingediend, die zijn verwerkt in de Zienswijzennota (pdf). De indieners van deze zienswijzen kunnen in de Statencommissie inspreken. Provinciale Staten behandelen het plan op woensdag 16 december. De voordracht aan Provinciale Staten kunt u hier vinden (agendapunt 7c), de behandeling in de commissie is vanwege een volle agenda verplaatst naar woensdag 2 december.

Provinciaal Inpassingsplan ‘De Vork’

Het Provinciaal Inpassingsplan ‘De Vork’ gaat over de aanleg van een opstelterrein bij ‘de Vork’, de splitsing van de sporen richting Zwolle en Zuidbroek aan de zuidzijde van Groningen. In de toekomst gaan er meer treinen rijden en er komen er nieuwe perrons op het Hoofdstation. Daardoor wordt de huidige locatie van het opstelterrein aan de zuidkant van het station te klein. Daarom verhuist het opstelterrein naar ‘De Vork’.

Aanpassingen door inspraak

Omwonenden en belanghebbenden hebben voorafgaand aan de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen al eerder reacties meegegeven op dit plan (in het voorjaar van 2014 en 2015). Deze reacties hebben geleid tot diverse aanpassingen in de plannen. Zo kwam de behoefte naar voren om de geluid- en lichteffecten van het opstelterrein zo veel mogelijk te beperken. Hoewel op grond van regelgeving hiertoe geen aanleiding is, hebben wij toen besloten dit te doen. Zo schrijven we nu verplicht een kap voor op de led-verlichting en onderzoeken we de mogelijkheid om de verlichting nog slimmer te laten werken zodat deze lichtsterkte zich aanpast aan de plek van de werkzaamheden. Naar aanleiding van de reacties is gekozen voor de variant met een zo groot mogelijke aarden wal die het opstelterrein aan de zuidzijde afschermt. Verder willen we op verzoek van omwonenden de nieuwe parkachtige omgeving zo rustig mogelijk houden, o.a. door fietsers en bromfietsers te ontmoedigen. 
Naar nieuwsoverzicht