Samenwerkingsprotocol Groningen Bereikbaar en Groningen Spoorzone ondertekend › Groningen Spoorzone

Samenwerkingsprotocol Groningen Bereikbaar en Groningen Spoorzone ondertekend

donderdag 14 april 2016

Samenwerkingsprotocol Groningen Bereikbaar en Groningen Spoorzone ondertekend

Project Groningen Spoorzone

Om tegemoet te komen aan de wensen van de treinreizigers en om de uitbreiding van treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken, gaat het hoofdstation vanaf 2018 flink op de schop. Daarvoor  hebben de gemeente en provincie Groningen, het Rijk, ProRail en NS een plan gemaakt. Dit plan heet Groningen Spoorzone. Het project Groningen Spoorzone bestaat onder meer uit forse aanpassingen aan sporen en perrons en het aanleggen van een voetgangerstunnel op het Hoofdstation. Ook komen er een busonderdoorgang en een fietstunnel tussen het stadsbalkon en een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan de zuidkant van het Hoofdstation. Naar station Groningen Europapark komt een vierde spoor. Het opstelterrein wordt verplaatst naar de gemeente Haren. Tevens gaat de omgeving van het Hoofdstation op de schop. De verbouw van het Hoofdstation start volgens planning in 2018 en is in 2021 klaar.

Groningen Bereikbaar

Niet alleen het hoofdstation wordt ingrijpend verbouwd. Tot 2022 zijn er een groot aantal grootschalige projecten gepland aan weg en spoor, waaronder de aanpak van de zuidelijke ringweg. Tijdens deze projecten moet de stad goed te bereiken zijn voor bewoners, bedrijven, forenzen, scholieren en bezoekers. Daarom hebben alle noordelijke beheerders van wegen, bruggen en spoor Groningen Bereikbaar opgericht. Groningen Bereikbaar heeft de taak gekregen om de komende jaren de bereikbaarheid van de stad in goede banen te leiden. Groningen Spoorzone wil er aan bijdragen dat de stad goed bereikbaar blijft via het openbaar vervoer tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg. Groningen Bereikbaar en Groningen Spoorzone hebben hun eigen verantwoordelijkheden en taken om dit gezamenlijke doel te bereiken. Daarbij willen ze voorkomen dat de bereikbaarheid per weg laag is als de trein niet rijdt. Ook willen ze de bereikbaarheid per trein hoog houden als de belangrijkste wegen gestremd zijn.

Samenwerkingsprotocol

In het samenwerkingsprotocol staan de afspraken over de onderlinge samenwerking tussen Groningen Bereikbaar en de samenwerkende partijen van Spoorzone. Het gaat onder meer om afspraken over de bereikbaarheid, communicatie en financiën. Het protocol loopt tot het einde van ofwel Groningen Spoorzone of Groningen Bereikbaar.
Naar nieuwsoverzicht