Reageren op het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation › Groningen Spoorzone

Reageren op het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation

maandag 14 december 2015

Reageren op het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation
Iedereen kan op deze eerste versie van het aangepaste bestemmingsplan, het voorontwerp bestemmingsplan, reageren.   Omdat nog niet duidelijk is of de PostNL-locatie wel of niet bij het project Groningen Spoorzone betrokken kan worden, staan in het voorontwerp bestemmingsplan twee varianten van de busonderdoorgang. Een variant waarbij wordt uitgegaan van de vastgestelde plannen waarbij de busonderdoorgang schuin onder de sporen doorgaat en het PostNL-pand blijft staan. En een tweede variant waarbij de PostNL-locatie bij Groningen Spoorzone wordt betrokken en er een korte busonderdoorgang komt met groene inpassing. Reageren kan op beide varianten. Alle effecten, waaronder geluid en trillingen zijn van beide varianten uitgerekend en bij het voorontwerp bestemmingsplan gevoegd.  In een bestemmingsplan moet rekening gehouden worden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. En zo'n mogelijke ontwikkeling is de verhuizing van het busstation van de voorkant van het Hoofdstation naar de achterkant. Dat is een wens van de gemeente omdat het huidige busstation niet toegankelijk is voor iedereen en ook te klein is. Er is nog geen besluit genomen over het verhuizen van het busstation. Toch houdt het bestemmingsplan er al rekening mee. Het daadwerkelijke besluit tot verplaatsing volgt later. Vanaf de eerste helft van volgend jaar gaat Groningen Spoorzone het gesprek met omgeving aan over het verhuizen van het busstation.

Inzien voorontwerpbestemmingsplan?

Het voorontwerp bestemmingsplan inclusief alle bijlagen vindt u in de Bibliotheek van deze website. Het ligt vanaf 26 november 2015 ook gedurende vier weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. U kunt hier terecht op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 14.00 uur uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te maken kunt u bellen naar: 14050 (zonder netnummer) of een e-mail sturen naar: loketbouwenenwonen@groningen.nl.
Naar nieuwsoverzicht