Provinciaal Inpassingsplan Opstelterrein de Vork Essen - Haren vastgesteld › Groningen Spoorzone

Provinciaal Inpassingsplan Opstelterrein de Vork Essen - Haren vastgesteld

woensdag 16 december 2015

Reacties meegenomen

Op het PIP kon in twee ronden worden gereageerd. In totaal zijn er 25 reacties binnengekomen. Dit heeft tot een aantal voornamelijk technische aanpassingen geleid.   In een eerder stadium is op verzoek van omwonenden een landschappelijk inpassingsplan gemaakt wat het opstelterrein groen inpast in de omgeving. De landschappelijke inrichtingsmaatregelen hebben ook een plek gekregen in het PIP. In januari worden de definitieve stukken behorende bij het Provinciaal Inpassingsplan Opstelterrein de Vork Essen - Haren gepubliceerd.
Naar nieuwsoverzicht