Ontwerp-Provinciaal inpassingsplan ‘Opstelterrein De Vork Essen-Haren’ ter inzage › Groningen Spoorzone

Ontwerp-Provinciaal inpassingsplan ‘Opstelterrein De Vork Essen-Haren’ ter inzage

woensdag 19 augustus 2015

Het ontwerp-Provinciaal inpassingsplan voorziet in de aanleg van een opstelterrein voor treinen in het gebied tussen Groningen en Haren vlakbij de splitsing van de sporen richting Zuidbroek en Zwolle. Het laten rijden van meer treinen en de aanleg van nieuwe perrons op het Hoofdstation Groningen vragen meer ruimte. Daardoor zal het huidige opstelterrein ten zuiden van het Hoofdstation Groningen te klein worden. Vandaar dat het huidige opstelterrein moet worden verplaatst. Naast de aanleg van het opstelterrein, voorziet het ontwerp-Provinciaal inpassingsplan ook in landschappelijke inrichtingsmaatregelen. De aangrenzende agrarische gronden, voor zover gelegen ten noorden van de Noorderzanddijk, zijn eveneens in het ontwerp-plan meegenomen.

Reacties meegenomen

Begin dit jaar heeft het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor het nieuwe opstelterrein ‘De Vork’ in de gemeente Haren ter inzage gelegen. Hierop zijn 20 reacties binnen gekomen van omwonenden en instanties. Deze reacties zijn meegenomen bij het opstellen van het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan wat vanaf donderdag 20 augustus ter inzage ligt voor reactie.

Documentatie

Het ontwerp-Provinciaal inpassingsplan en alle bijbehorende documenten kunt u vinden in de Bibliotheek van deze website.

Zienswijze indienen

< De reactietermijn is inmiddels gesloten >

Aanleg van het opstelterrein

De bouw van het opstelterrein is de eerste stap in de verbouwing van spoor en uiteindelijk het Hoofdstation. Hier wordt mee begonnen wanneer het Provinciaal Inpassingsplan is vastgesteld. Dat zal naar verwachting eind 2016 zijn. De eerste werkzaamheden zijn het verleggen van kabels en leidingen en grondwerk. Aanwonenden worden actief geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden. Bekijk de documenten in de Bibliotheek van deze website.
Naar nieuwsoverzicht