Ontwerp bestemmingsplan voor uitbreiding Station Groningen Europapark › Groningen Spoorzone

Ontwerp bestemmingsplan voor uitbreiding Station Groningen Europapark

donderdag 29 januari 2015

De uitbreiding van Station Groningen Europapark is samen met omwonenden ontworpen. Het ontwerp en materiaalgebruik van het nieuwe zijperron en de perronkap sluit aan bij dat van de bestaande perrons waardoor een rustig beeld ontstaat. Het nieuwe perron komt achter het recent aangeplante bosplantsoen van de Helperzoom en krijgt een groene afscheiding bestaande uit een haag met daarachter een groen begroeid geluidsscherm. Reizigers kunnen het nieuwe perron met een lift of trap bereiken. Vanaf de Kiss and Ride aan de Helperzoom komt ook een pad naar het perron. Het station ligt in de belangrijkste ecologische verbindingzone aan de zuidkant van de stad Groningen: de Hondsrug. Door de uitbreiding van het station verdwijnt de faunapassage direct langs het spoor, maar komen er twee nieuwe faunapassages voor grondgebonden kleine zoogdieren bij. Bij de bouw van Station Groningen Europapark in 2011 en 2012 is al rekening gehouden met de toekomstige aanleg van een vierde spoor en een extra zijperron. Ook de fietsenstalling is al berekend op een toename van reizigers. Het geluidscherm is destijds al op de goede plek gebouwd, alleen ter plaatse van de uitbreiding vervalt het geluidscherm. Op deze plaats wordt in het perron een geluidsabsorberende voorziening opgenomen. In het bestemmingsplan was nog niet voorzien in het zijperron, daarom is deze wijziging nodig. Volgens de huidige planning start de bouw in 2016.

Inspraakprocedure

Reageren op het ontwerp bestemmingsplan Station Groningen Europapark kan van donderdag 5 februari tot en met woensdag 18 maart 2015. Dit kan schriftelijk door een zienswijze te sturen naar postbus 7081, 9701 JB Groningen. Digitaal een zienswijze indienen kan via de website gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan door gebruik te maken van het formulier onder de kop ‘Inspreken en een zienswijze indienen’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, tel. (050) 367 83 40. Het plan ligt ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.   Hier kunt u de brief lezen die het college van B&W aan de gemeenteraad van Groningen heeft gestuurd. Het ontwerp bestemmingsplan staat vanaf 5 februari ook in de Bibliotheek van deze site.
Naar nieuwsoverzicht