Ontwerp bestemmingsplan Station Groningen Europapark ligt ter inzage › Groningen Spoorzone

Ontwerp bestemmingsplan Station Groningen Europapark ligt ter inzage

woensdag 4 februari 2015

Van donderdag 5 februari tot en met woensdag 18 maart kunnen omwonenden en andere belanghebbenden zienswijzen indienen op het ontwerp bestemmingsplan Station Groningen Europapark. Omdat er meer treinen gaan rijden, wordt Station Groningen Europapark uitgebreid met een vierde spoor en een zijperron aan de kant van de Helperzoom. Om de bouw hiervan mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Procedure

Reageren kan schriftelijk door een zienswijze te sturen naar postbus 7081, 9701 JB Groningen. Digitaal een zienswijze indienen kan via de website gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan door gebruik te maken van het formulier onder de kop ‘Inspreken en een zienswijze indienen’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, tel. (050) 367 83 40. Het plan ligt ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak. Het ontwerp bestemmingsplan staat in de Bibliotheek van deze site.
Naar nieuwsoverzicht