Omgevingsvergunning milieu voor het nieuwe opstelterrein ter inzage › Groningen Spoorzone

Omgevingsvergunning milieu voor het nieuwe opstelterrein ter inzage

zaterdag 6 juni 2015

Op het nieuwe opstelterrein zullen treinen worden geparkeerd, getankt, gewassen en vindt klein onderhoud plaats. Om dit te mogen doen op de nieuwe locatie is een omgevingsvergunning milieu nodig. De gemeente Haren beoordeelt daarvoor wat de effecten zijn van de geplande werkprocessen op het nieuwe opstelterrein en bepaalt of de vergunning wordt verleend. Het ontwerpbesluit hierover en alle achterliggende onderzoeken liggen nu ter inzage voor reactie. Om begin 2016 te kunnen starten met de bouw van het opstelterrein is het nodig de vergunning nu al aan te vragen. Voor de bouw van het nieuwe opstelterrein is ook een Provinciaal Inpassingsplan nodig. Deze procedure is al eerder in gang gezet. Hiervoor is de provincie Groningen het bevoegd gezag. Bij de publicatie van de volgende stap deze zomer, het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, zal het ontwerp en de inpassing van het opstelterrein verder zijn uitgewerkt. Hierop kunt u ook uw zienswijze indienen. Na vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (januari 2016) is de bestemming gewijzigd en kan er begonnen worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw. De documenten behorend tot de aanvraag voor de omgevingsvergunning milieu zijn te vinden in de bibliotheek  en in te zien bij de gemeente Haren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Team Vergunningen, Telefoonnummer 050 53 39 911. U kunt uw zienswijze uiterlijk indienen tot en met 8 juli 2015 bij het college van burgemeester en wethouders van Haren. Deze kunt u sturen naar Postbus 10, 9750 AA Haren Gn.
Naar nieuwsoverzicht