Meer zicht op ambities ruimtelijke kwaliteit Hoofdstation › Groningen Spoorzone

Meer zicht op ambities ruimtelijke kwaliteit Hoofdstation

woensdag 24 februari 2016

Meer zicht op ambities ruimtelijke kwaliteit Hoofdstation
Groningen Spoorzone wil door innovatief aan te besteden zoveel mogelijk kennis, kunde en creativiteit van de markt aanboren. Het ontwerp van het Hoofdstation wordt daarom gemaakt door de architecten van de deelnemende consortia. Groningen Spoorzone formuleert vooraf haar ambities en criteria  voor ruimtelijke kwaliteit om ontwerpen van meedingende architecten op te kunnen beoordelen. Daar is nu een volgende stap in gemaakt. Begin 2015 heeft Groningen Spoorzone het ambitiedocument Mooi gepubliceerd, gemaakt door NL Architects. Hierin stonden de ruimtelijke ambities en aantal verkennende ontwerpen voor de ingrepen op het Hoofdstation. Twee onderwerpen vroegen om een nadere verdieping: de zuidentree en de kappen als verbindend element. Dat is uitgemond in Mooi Extra. Dit heeft niet zo zeer een keuze voor een type kap opgeleverd, maar een heldere formulering van de beoogde ambities en criteria, geïllustreerd met voorbeelden die hier in meer of mindere mate aan voldoen. Het document bevat ook ambitiecriteria voor het stationsplein aan de zuidzijde van het station. Hiervoor wordt wel een voorkeur voor een type stationsplein gepresenteerd met een geleidelijk oplopend maaiveld tussen zuidentree en Parkweg. Hoe het gebied aan de zuidzijde van het Hoofdstation eruit zal komen te zien, is nog niet duidelijk. Daarover start dit jaar de dialoog met de omgeving. Een van de vraagstukken daarbij is ook of het busstation naar de zuidzijde verhuist.  Alle documenten zijn te vinden in de Bibliotheek van deze website. 
Zie ook de deelprojectpagina's Hoofdstation en Stationsgebied Zuidzijde.
Naar nieuwsoverzicht