Ineke van Gent (NS) vraagt ondernemers mee te denken over toekomstig Stationsgebied › Groningen Spoorzone

Ineke van Gent (NS) vraagt ondernemers mee te denken over toekomstig Stationsgebied

donderdag 13 november 2014

Groningen staat aan het begin van een uitdagend traject dat moet leiden tot een opknapbeurt en herwaardering van het Hoofdstation en een deel van het Stationsgebied. Voor het Hoofdstation zijn al vergevorderde plannen, maar voor het gebied achter het station - het Stationsgebied zuidzijde - verkeert de planontwikkeling nog in een zeer pril stadium. Zeker is wel dat er een unieke mogelijkheid ligt er een prachtig, toekomstbestendig gebied van te maken dat dan de komende tientallen jaren een economische motor voor Groningen zou kunnen zijn.

Out-of-the-box

'In dit gebied is nog van álles mogelijk. Ik zou daarom ook heel graag ideeën horen van ondernemend Groningen voor de invulling ervan. We hebben in Groningen met z'n allen maar één keer de kans om het goed aan te pakken en het zou geweldig zijn wanneer ook ondernemend Groningen met ideeën komt!', zo zegt Ineke van Gent, regiodirecteur Noordoost van de Nederlandse Spoorwegen. 'Ik zou het wel spannend vinden als mensen met onverwachte plannen komen en out-of-the box willen denken. Laten we onze fantasie de ruimte geven'.

Bereikbaarheid

'De plannen voor het station die al ontwikkeld zijn, hebben te maken met bereikbaarheid. De stad moet goed bereikbaar blijven, zeker ook voor treinreizigers', vindt Van Gent. 'Daarom komen er meer perrons, gaan er meer treinen rijden en komen er tunnels onder het Hoofdstation', vertelt ze. Verder komen er betere voorzieningen om de reis van deur tot deur voor reizigers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 'De reizigers, daar doen we het voor. Die staan bij de NS op 1, 2 én 3.' Wat de extra treinen betreft: al vanaf eind 2016 komen er in de spits twee extra pendeltreinen tussen Assen en Groningen. Die worden ingezet om zoveel mogelijk mensen per trein te laten reizen wanneer de zuidelijke ringweg straks op de schop gaat. 'We hebben nu al Sprinters en de Intercity, en daar komt die pendel dan nog bij. Er vertrekken dan voortdurend treinen: als je een trein mist, ben je net op tijd voor de volgende!', zegt Van Gent. Ook de NS doet er dus alles aan om Groningen, ook tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, goed bereikbaar te houden. 'Zeker voor ondernemers is goede bereikbaarheid essentieel. We zetten daartoe met elkaar alles op alles.' In samenwerking met andere vervoerders worden aansluitingen verbeterd en ook aan goede P&R- en fietsvoorzieningen wordt gewerkt.

Stationshal

De NS denkt ook na over nieuwe winkels en andere voorzieningen op een nieuw te realiseren binnenplein achter het station. 'De huidige winkels dragen enorm bij aan de klanttevredenheid van onze reizigers en de levendigheid van het stationsgebied', weet Van Gent. Ook met de schitterende stationshal wil de NS veel meer doen. 'Die hal is prachtig gerestaureerd, maar we zijn vergeten er een goede functie aan te geven. Gelukkig komt de hal na de komst van de nieuwe perrons en de voetgangerstunnel weer in het hart van het station te liggen. Hierdoor wordt de hal straks veel intensiever gebruikt door reizigers en door Stadjers die van de noord- naar de zuidzijde lopen. Nu ook de loketten er weg zijn, kun je nadenken over hoe je die hal kunt verlevendigen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een gezamenlijk OV-loket of een ruimte creëren voor het 'nieuwe werken'. Dit zie je ook op andere stations. Verder moet je het voorplein op zo'n manier inrichten dat er een natuurlijke looproute komt van en naar het station en naar de binnenstad.'

Ontwikkelgebied

Naar de zuidkant van het station komt een tunnel. 'Voor dat grote gebied, dat nu nog deels in gebruik is als rangeerterrein, is nog zeer veel denkbaar. Ik zou het geweldig vinden als ook ondernemend Groningen met ons mee wil denken zodat we uiteindelijk de allerbeste ideeën kunnen realiseren', aldus Van Gent.
Bron: Groninger Ondernemers Courant, november 2014. Mail naar info@groc.nl voor een gratis abonnement op de papieren editie van deze krant.
Naar nieuwsoverzicht