Groningen Spoorzone op woensdag 3 september in commissievergaderingen raad en Staten › Groningen Spoorzone

Groningen Spoorzone op woensdag 3 september in commissievergaderingen raad en Staten

donderdag 28 augustus 2014

De commissies bespreken dan onder meer de verbouw van het Hoofdstation bestaande uit de aanleg van nieuwe sporen en perrons en een voetgangerstunnel. Ook bespreken ze het voorstel een bustunnel en een fietstunnel met ondergrondse stalling aan de zuidzijde van het Hoofdstation aan het project toe voegen. Het verplaatsen van het opstelterrein naar de Rouaanstraat in de gemeente Haren, een vierde spoor tussen het Hoofdstation en een extra zijperron op station Groningen Europapark horen ook bij het project Groningen Spoorzone. De commissievergaderingen zijn openbaar. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de griffie van de gemeente of de provincie. Het raadsvoorstel en de statenvoordracht staan in de digitale bibliotheek. Besluitvorming over Groningen Spoorzone staat gepland tijdens de vergaderingen van Provinciale Staten en de gemeenteraad op woensdag 24 september. 
Naar nieuwsoverzicht