Correctie berichtgeving DvhN; ontsluiting zuidzijde Hoofdstation maart/april duidelijk › Groningen Spoorzone

Correctie berichtgeving DvhN; ontsluiting zuidzijde Hoofdstation maart/april duidelijk

woensdag 23 november 2016

Correctie berichtgeving DvhN; ontsluiting zuidzijde Hoofdstation maart/april duidelijk

In het Dagblad van het Noorden van vandaag, 23 november 2016, valt te lezen in het artikel 'Bus niet door wijk naar het nieuwe busstation' dat er van sloop van een aantal woningen aan de Parkweg geen sprake meer zou zijn. Dit naar aanleiding van uitspraken tijdens de commissievergadering van de dag er voor. Wethouder Paul de Rook gaf tijdens deze vergadering aan dat nog gezocht wordt naar een goede ontsluiting van het te ontwikkelen gebied aan de zuidzijde van het Hoofdstation.

In de omgeving van de Parkweg bestaat, begrijpelijkerwijs, grote behoefte aan duidelijkheid hierover. De wethouder gaf aan graag deze duidelijkheid te willen bieden, maar dat nog niet te kunnen, omdat definitieve keuzes nog niet zijn gemaakt. Zo zijn eerdere schetsplannen over mogelijke sloop van een aantal woningen op de hoek van de Parkweg richting Emmaviaduct losgelaten. Dat betekent echter niet dat eventuele sloop van een aantal woningen aan de Parkweg niet meer aan de orde is. Helaas kan de berichtgeving van vandaag zorgen voor een verkeerd beeld over wat er in de toekomst gaat gebeuren met (een deel van) de Parkweg. Medio maart/april moet er meer duidelijkheid zijn over de invulling van de zuidzijde van het Hoofdstation. Dan moet ook duidelijk zijn hoe de Noord-Zuid verbinding op deze plek moet worden gerealiseerd. Onderdeel daarvan is naar alle waarschijnlijkheid een zoekgebied aan de Parkweg voor het realiseren van een zuidelijke ontsluiting.

Naar nieuwsoverzicht