Archeologische vondsten in gebied ‘de Vork’ › Groningen Spoorzone

Archeologische vondsten in gebied ‘de Vork’

vrijdag 11 december 2015

Archeologische vondsten in gebied ‘de Vork’

Het uitgevoerde archeologisch onderzoek

In het gebied zijn gaten gegraven van 4 bij 10 meter. Die gaten worden ook wel proefsleuven genoemd. Hier is de grond in laagjes van 10 centimeter weg geschraapt. Op deze manier komt de ondergrond vrij, waarin archeologische sporen en vondsten kunnen liggen. In 135 proefsleuven zijn archeologische waarden gevonden. Dan gaat het bijvoorbeeld om scherven van potten en sporen van landbewerking van ongeveer 2000 jaar oud. Ook uit de Middeleeuwen is materiaal gevonden. Dit geeft een indicatie voor wat er verder in de Vork in de grond kan liggen. Op grond van deze resultaten, hebben we ervoor gekozen om meer opgravingen te doen. Deze zijn inmiddels ook uitgevoerd. Met de extra opgravingen van 250 proefsleuven is behalve aardewerk -ook vuursteen gevonden. In de steentijd, van 300.000 tot 2.000 jaar voor Christus, werd vuursteen door mensen gebruikt om schrapers, pijlpunten en bijlen te maken.

Wat betekent dit voor het project?

Met archeologische waarden gaan we zorgvuldig om. Daarom is hiervoor extra tijd uitgetrokken. We verwachten dat begin 2016 de definitieve opgraving plaatsvindt. Omdat we nog niet weten wat er nog meer in de grond zit, is nu nog niet te zeggen om welke objecten het gaat en wat we hiermee kunnen doen. Te denken valt aan kleine dingen, zoals het plaatsen van bordjes met de vroegere situatie. Het is ook mogelijk dat er archeologische vondsten gedaan worden die te maken hebben met het voormalig klooster Yesse. Deze kunnen we mogelijk ter beschikking stellen aan het kloostermuseum in Essen. Wilt u ook een uitnodiging ontvangen om te komen kijken naar de definitieve opgraving en op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws van Groningen Spoorzone? Meld u dan aan op www.prorail.nl/groningenspoorzone . 
Naar nieuwsoverzicht