Aankoop PostNL-locatie in Groningen rond › Groningen Spoorzone

Aankoop PostNL-locatie in Groningen rond

woensdag 15 juni 2016

Aankoop PostNL-locatie in Groningen rond
Doordat de PostNL-locatie betrokken kan worden bij het stationsgebied, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Zo kan de busonderdoorgang worden verkort en ontstaat de mogelijkheid een ‘gestrekt’ busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation te realiseren. Gestrekt wil zeggen dat alle bushaltes zich aan één lang busperron bevinden. Dat is veiliger omdat voetgangers dan niet hoeven over te steken. Bovendien is alles ‘gelijkvloers’ en is het busperron per lift/roltrap voor iedere reizigers bereikbaar. Uit de reacties op het voorontwerp bestemmingsplan is gebleken dat veel mensen uit de omgeving het betrekken van de PostNL-locatie bij het stationsgebied als een kans zien. Na de sloop van het PostNL-pand is het de bedoeling dat er op de locatie een groenvoorziening voor terugkomt. Hoe dit wordt ingericht, willen we de komende tijd samen met de omgeving verder uitwerken. Onderwerp van gesprek is dan ook het behoud van parkeerplaatsen. Nu de aankoop is gerealiseerd, kunnen de sloop en herinrichting van de PostNL-locatie worden meegenomen bij de ombouw van het Hoofdstation in 2018 – 2021.  
Naar nieuwsoverzicht