Bijeenkomst over aanpassingen Provinciaal Inpassingsplan De Vork in Haten - 11 mei 2017