Bijeenkomst over aanpassingen Provinciaal Inpassingsplan De Vork in Haren - 11 mei 2017