Bijeenkomst over gebiedsontwikkeling Zuidzijde stationsgebied - 17 mei 2017