Bewonersbijeenkomst Provinciaal Inpassingsplan De Vork - 11 mei 2017